Při vystavování jste hodnoceni kvalitativní škálou známek. Stejnou známku může v dané třídě získat více jedinců, ale jen jeden může obdržet tzv. titul.

Jaké známky lze při posouzení psa získat

Pro třídy dorostu a štěňat můžete dle posudku získat známku:

 • Velmi nadějný, pokud jde o výborného jedince dle standardu.
 • Nadějný, pokud jsou shledány nějaké nedostatky.
 • Neposouzený či diskvalifikovaný.

Junioři, dospělí psi a veteráni mohou získat následující známky:

 • Výborná (V) – pokud naplňují ideál standardu plemene, jedinci jsou ve výborné kondici, mají vyváženou povahu a jsou dobře předvedeni vystavovatelem.
 • Velmi dobrá (VD) – pokud je jedinec ve správné kondici a kvality s typickými rysy svého plemene, nachází se však u něho drobné nedostatky.
 • Dobrá (D) – pokud jedinec naplňuje hlavní rysy svého plemene, ale rozhodčí u něho však vidí několik chyb a nedostatků.
 • Dostatečná – se uděluje pro jedince v přiměřené míře odpovídající svému plemenu, ale nenaplňující některé zásadní znaky a pokud není v dobré fyzické kondici.
 • Diskvalifikovaný – s touto známkou odcházejí psi, kteří vykazují diskvalifikující vady dle standardu plemene. U samců jsou diskvalifikující vadou i nesestouplá varlata. Z kruhu jsou vykázání i agresivní jedinci.
 • Neposouzený – takovéto hodnocení získají psi, kteří z nějakého důvodu nemohli být posouzení. Bývají to bázliví nebo neukáznění jedinci, což znemožňuje jejich posouzení. Známka se uděluje i v případě, že je podezření na nějaké operace či zákroky, které mohli vést k úpravě původního vzhledu (např. úprava uší, chvostu, nedovolené úpravy srsti – barvení apod.)

Rozhodčí v každé třídě určuje i pořadí prvních čtyř jedinců. To znamená, že pokud je pokud je třídě 12 jedinců a všichni by získali stejné hodnocení výborný (V), pouze první čtyři psi budou mít v hodnocení i pořadí (V1, V2, V3 a V4). Ostatní odejdou pouze s hodnocením V.

Na základě vaší úspěšnosti v jednotlivých výstavách můžete získat i některý z níže uvedených titulů:

Vítěz třídy

Toto ocenění získávají jedinci ocenění známkou výborný 1 ve třídě:

 • mladých
 • otevřené
 • pracovní
 • mezitřídě
 • vítězů
 • veteránů

Platí pouze pro tituly z výstav oblastních a krajských. Pokud se plemeno člení dle zbarvení (černá/žlutá), u jiných plemen pak dle velikosti a váhy, lze vyhlašovat tento titul v každé takové třídě.

Oblastní vítěz

Toto ocenění získávají jedinci na oblastních výstavách ocenění jako nejlepší pes i fena z konkurence vítězů tříd:

 • mezitřídy
 • třídy otevřené
 • pracovní třídy
 • třídy vítězů

V případě členění podle barev srsti, velikostních rázů atd. se zadává stejný počet oblastních vítězů jako na mezinárodní výstavě CACIBů. Informaci o tom, kolik CACIBů se u plemene zadává, najdou zájemci na www.fci.be.

Krajský vítěz

Toto ocenění získáte na krajských výstavách s nejlepším psem nebo fenou z konkurence vítězů tříd:

 • mezitřídy
 • třídy otevřené
 • pracovní třídy
 • třídy vítězů

V případě členění podle barev srsti, velikostních rázů atd. se zadává stejný počet oblastních vítězů jako na mezinárodní výstavě CACIBů. Informaci o tom, kolik CACIBů se u plemene zadává, najdou zájemci na www.fci.be.

Nejlepší mladý plemene – Best of juniors - BOJ

Toto ocenění získáte na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních. Titul se uděluje nejlepšímu mladému psovi nebo feně plemene z konkurence všech mladých jedinců daného plemene se zadaným čekatelstvím CAJC. Počet titulů BOJ v plemeni je stejný jako počet titulů BOB.

Nejlepší veterán plemene – Best of veterans – BOV

Toto ocenění získává veterán, pes nebo fena plemene z konkurence všech veteránů daného plemene se zadaným oceněním výborný 1. Titul se zpravidla zadává na výstavách:

 • klubových
 • speciálních
 • národních
 • mezinárodních

Počet titulů BOV v plemeni je stejný jako počet titulů BOB.

Klubový vítěz

Toto ocenění získáte na některých klubových výstavách. To, zda se uděluje toto ocenění zjistíte v propozicích výstavy. Podmínky pro přiznání titulu jsou dány předpisem příslušného chovatelského klubu. Podmínkou udělení může být např. členství v klubu. Klubový vítěz se zpravidla zadává nejlepšímu jedinci z konkurence výborných 1 CAC z tříd:

 • mezitřídy
 • otevřené
 • pracovní
 • vítězů

Na základě rozhodnutí vedení daného klubu může být rozhodnuto i o zadání titulu Klubový vítěz mladých. Ten se uděluje psovi nebo feně, kteří obdrželi čekatelství CAJC nebo u plemen posuzovaných podle barev nebo velikostních rázů nejlepšímu mladému psovi nebo feně z konkurence CAJC.

Vítěz speciální výstavy

Toto ocenění se získává na speciálních výstavách plemene a uděluje se nejlepšímu jedinci z konkurence výborných 1 CAC z tříd:

 • mezitřídy
 • třídy otevřené
 • pracovní třídy
 • třídy vítězů

Národní vítěz

Toto ocenění se získává na národních výstavách nejlepšímu jedinci z konkurence výborných 1 CAC z tříd:

 • mezitřídy
 • třídy otevřené
 • pracovní třídy
 • třídy vítězů

Vítěz plemene - Best of Breed - BOB

Do této soutěže nastupují Nejlepší mladý plemene (BOJ), nejlepší dospělí jedinci (NV, CACIB, Klubový vítěz či Vítěz speciální výstavy) a nejlepší veterán plemene (BOV). V případě klubové výstavy bez zadávání titulu Klubový vítěz, postupují do této soutěže nejlepší mladý jedinec plemene (BOJ), nejlepší veterán plemene (BOV) a všichni CAC. Stejné pravidlo se aplikuje i na mezinárodních výstavách v případě plemen FCI neuznaných (NON FCI) a plemen uznaných prozatímně. Titul může být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC. Nezadává se na oblastních a krajských výstavách.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti