Základem chovatelské činnosti je volba chovného páru a před touto volbou stojí každý chovatel, který se rozhodne přispět do genofondu plemene, které chová. Svá rozhodnutí pak konzultuje s poradcem chovu, s kterým volí ideální spojení podle plemenných znaků zvolených jedinců. Na řádcích níže neuvádíme návod, jak na to jít správně, ale možné cesty a myšlenky, jak nad chovem přemýšlet. Obecná chovatelská praxe či zásada říká, to co chceš posiluj spojením stejného nebo podobného takto provozovaný způsob výběru chovného páru se nazývá volba stejnorodá. Mezi chovateli neexistuje jednotný názor, jakým klíčem postupovat při výběru jedinců a vždy je nutné se přihlíží k aktuálnímu nastavení chovu u daného plemene a konzultovat věc s poradcem chovu daného plemene , případně s chovatelskou komisí, pokud je zřízena. I tak chovatelství aspoň nějaké minimum znalostí vyžaduje a tak se podělíme o načerpané informace z literatury a od poradců chovu různých plemen, kteří se vypořádávali s různými situacemi v rámci chovu.
 

Genetická zátěž zdravotními problémy u plemene

Na začátku je nutné si uvědomit, že každé plemeno si nese určitou genetickou zátěž ve formě dědičných vad, které se více, či méně u daného plemene vyskytují. Jakýkoliv ústupek od plného standardu je tak půjčkou na dluh a musí být dobře promyšlen, co taková "zápůjčka" může v generacích způsobit, protože samozřejmě váš záměr nemusí znát ostatní chovatelé a nevědomky vadu v dalších liniích posílí nevhodnou kombinací vloh jedince. I proto je dobré jakékoliv odchylky konzultovat s poradci chovu a oblastními poradci chovů, kteří  poradí a současně zanesou informace do zdravotních informací jedince.

Dysplazie kyčelního kloubu ČHP

V rámci plemene českého horského psa se poměrně podařilo zlepšit a stabilizovat zdravotní profil jedinců po stránce dysplazie kyčelního kloubu (DKK), který patří mezi degenerativní dědičná onemocnění. Vždy je vhodné konzultovat nakolik může být jiný, než A/A výsledek DKK způsoben vrozenou a nakolik způsobenou vadou, tzv. opotřebením třeba při sportu, ale i zde se vedou teorie nakolik má zátěž vliv na vlohy jedince k této poruše. RTG kyčlí je tak jednou z podmínek uchovnění jedinců a připuštění ke krytí. Ke kladnému výsledku přispějete šetřením horáčka. Byť by štěňátko šlo s vámi světa kraj, je to proto, že jste pro něj Bohem. Myslete za něj. Osobně doporučujeme zatěžovat sportem nebo do tahu až po prvním roce života a po celou dobu vývoje používat některý z doplňků kloubní výživy po konzultaci s vaším veterinářem.

Faktory ovlivňující  rozvoj DKK

 • zvýšená fyzická zátěž v období růstu
 • rychlý růst (horáčci, aspoň dle našeho pozorování různých odchovů, rostou v určitém období překotně a nesouměrně a je vhodné doplnit stravu kloubní  výživu)
 • nedostatečné osvalení pánevních končetin (jen přikotvením pejska ke gauči mu také neprospějete)
 • a další

Stupně  rozvoje DKK

DKK se označuje následujícími stupni: A - 0 negativní, B - 1 hraniční, C - 2 lehký, D - 3 střední, E - 4 těžký.

Plnochrupost vs chudozubost ČHP

Jeden z parametrů, kde se asi budou rozcházet chovatelé sportovních a  exteriérových linií je počet chybějících zubů. Dá se říci, že na zuby váš pejsek neběhá, ale současně je dobré mít na mysli, že jakákoliv odchylka či nedostatek je určitou degenerativní změnou a její kumulování na více jedincích v liniích povede k dalšímu degenerování. Diskutovanou vadou tak mohou být chybějící zuby. K 17. 1. 2024 je za výraznou chudozubost u ČHP označován stav, kdy psovi chybí víc než 3 zuby a v takovém případě se jedná o vadu vylučující z chovu. 

Horní a dolní čelist psa

Příbuznost v rámci plemenitby

Samostatnou kapitolou, která hraje vliv v rámci chovu je příbuznost. Samotná genetika je dosti náročná věda. Při znalosti jejích zákonitostí, nám ale dokáže mnohé napovědět a při sledování příbuzenských vztahů s její pomocí můžeme eliminovat některé nežádoucí znaky, které jsme si popsali výše.

Metody plemenitby obecně

 1. čistokrevná
 2. křížení

Čistokrevná plemenitba se dělí na:

 1. příbuzenskou
  1. velmi blízká = incestní (otec x dcera, matka x syn,...) - u ČHP  se aplikovala pouze v počátcích s ohledem na nedostatek jedinců viz historie plemene
  2. blízká = příbuznost se zde pohybuje na úrovni teta x  synovec, strýc x neteř
  3. vzdálená = liniová je tou nejvhodnější pro šlechtění většiny zvířat s ohledem na rozmanitost, kterou nabízí. Při malé populaci hraničící s blízkou příbuzností, kdy nelze pracovat s více nepříbuznými liniemi, je nezbytné dbát na dostatečnou selekci. Pak platí výše uvedené pravidlo, že každý prohřešek je brán na dluh dalších generací a vyžaduje důslednou kontrolu
 2. cizorodou - jedná se principiálně o plemenný výběr, kdy se mezi sebou spojují nepříbuzní jedinci. Kvalitu takových spojení určuje kvalita kritérií jejich výběru.

V poslední době se většina plemen potýká s dopady úzké příbuzenské plemenitby a jen velmi obtížně se hledají jedinci na oživení krve. I proto se zavedl pojem "příbuzenský koeficient".

Příbuzenský koeficient a jeho určení

Jedná se o hodnotu vyjádřenou v procentech a měla by být co nejmenší. Označuje se jako "Fx". S růstem hodnoty Fx roste příbuznost jedinců. Principů jeho určení je vícero. Níže uvádíme jeden z nich. FCI doporučuje u málopočetných plemen, jako jsou aktuálně (k 17. 1. 2024) i čechohoráčci, nepřekračovat hodnotu 10 %. Za hraniční se označuje hodnota Fx max = 12,5 % při 4 generacích předků.

Jednou z metod vyjádření koeficientu příbuznosti je metoda F. Horáka. Ta pracuje s principem výpočtu součtu generací, ve kterých se vyskytují spol. předci. K výpočtu podle F. Horáka pomáhá následující tabulka:

Suma generací ke společnému předkovi (mínus) 1 Počet generací Koeficient 
  2 25 %
  3 12,5 %
  4 6,25 %
  5 3,13 %
  6 1,56 %
  7 0,80 %
  8 0,40 %
  9 0,20 %
  10 0,10 %

 

Za příbuzenskou plemenitbu považují Johansson a Lush případy, kdy mají potomci koeficient 6,25 %  a vyšší.  

Následky a rizika příbuzenské plemenitby

Zejména v počátcích plemene ČHP, nebylo zbytí a příbuzenská plemenitba pomáhala ustálit základní vizuální a povahové znaky, které můžeme dnes u jedinců pozorovat. Obecně ale při nerozumné aplikaci hrozí, že potomstvo je esteticky zajímavé, ale vykazuje některé nežádoucí znaky: 

 1. nedostatečná životaschopnost potomků - štěňata bez viditelných důvodů brzy hynou, vytrácí se sací reflex u některých štěňat, nejsou schopná vyhledat struk
 2. poruchy imunitního systému - štěňata i dospělí psi se obtížně vyrovnávají s infekcemi. Špatně reagují na imunizační očkování
 3. nedostatky v oblasti reprodukce - psům chybí zájem o krytí nebo klesá plodnost, feny se potýkají s málo hormonálně naladěnou říjí, dochází k málo početným vrhům, feny nejeví zájem o potomstvo atd.
 4. další - slabá konstituce, slabá kostra, nervová labilita, agresivita, bázlivost, obtížná cvičitelnost atd.

Metod a přístupů k vedení chovu je celá řada a zde jsou s určitostí z velké části neuvedené. Text nemá ani za účel z vás udělat odborníka na slovo vzatého. Účelem je nastavení myšlení směrem, že i chovatel musí přiložit ruku k dílu a vést dialogy, sbírat informace a dobře zvažovat rozhodnutí. I z výše uvedeného vyplývá, že 100 hlav , 100 chutí. Rozhodujte vždy s rozmyslem, konzultujte a nezapomeňte, že někdy nezávislý pohled z venku pomůže víc, než roky zkušeností. Závěrem přikládáme pro zajímavost aktuální vady vylučující z chovu v klubu ČHP K 17. 1. 2024:

 

Vylučující vady z chovu v rámci klubu ČHP k 17. 1. 2024

 • agresivita nebo kousavost z bázlivosti
 • barva nosní houby jiná než černá
 • jiný skus než nůžkový, klešťový nebo těsný klešťový
 • výrazná chudozubost (chybí více než 3 zuby)
 • zcela bílá barva bez barevných znaků
 • jedinci, kteří nemají obě oči umístěny v barevné skvrně
 • jakákoliv anatomická znetvoření nebo známky oslabeného zdraví
 • kryptorchismus
 • DKK 4/4 nebo x/4, 4/x ( X je označením levo nebo pravo stranné těžké dysplazie) - jedná se již o těžkou poruchu, kdy jsou kloubní hlavice zcela deformované, krček neohraničitelný, nastává silná artróza s rozsáhlou tvorbou výrůstků a s tím spojené bolesti, kdy není v zájmu chovatele ani chovného jedince samotného, aby s tím spojené trápení přenášel na další generace. Dále DKK 3/3, x/3 a 3/x. Více v sekci "Standard plemene".
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti