Máte zájem o štěňátko s rodokmenem, chcete na něm v budoucnu chovat a hlásit ho na výstavy? Pak nejen pokud jste prvochovatel, stojí za to si nastudovat strukturu kynologického světa. Možná držíte naději, že své štěňátko jednou zařadíte do chovu. Zde je nutné zpozornět. Můžete totiž získat štěňátko ze spojení, kde se v budoucnu dozvíte, že s ohledem na vaše možnosti máte „jen kamaráda na zahradu“. Jak je to všechno možné?

Jako by chovatelství nebylo už takto složité, vstupuje do hry zájem některých chovatelů, který lehce znepřehlednil pohled na organizační struktury kynologické unie a to nejen pro úplné chovatelské začátečníky. Na území České republiky začalo fungovat více kynologických organizací, které se zabývají chovem psů a současně mají oprávnění vydávat průkazy původu. Mnohé se označují zkratkami, v kterých je obtížné se vyznat a nováčka snadno zmate, že si pořizuje štěňátko s průkazem původu, ale s minoritním využitím pro kynologii. Některé z těchto organizací vzájemně spolupracují, ale některé ne. V praxi může být chovatel překvapen, že se nemůže účastnit kynologických aktivit, které si vybral. Můžete tak narazit na vykázání z výstav, zkoušek nebo nepřipuštění do chovatelské klubu a tím pádem do chovu.  Toto provází výčitky a zklamání, které se jen obtížně zklamanému jedinci vysvětluje. I s ohledem na časté diskuze pojďme více proniknout do tématu, abychom vnesli světlo do této problematiky.

V rámci ČR existují 3 mezinárodně uznané organizace sdružující chovatele. Zásadním odlišujícím znakem je jejich velikost a tím pádem i určitá kynologická využitelnost umožňující různý rozsah možných aktivit chovatelů, kteří pod ně spadají. Proč to je tak důležité sledovat? Každá z níže uvedených organizací má svá specifická pravidla a požadavky na chované jedince. Z větší části ale vždy vychází z nejrozšířenější organizace Federation Cynologique Internationale (FCI). Tato pravidla jsou nejen zárukou určité kvality, ale současně fungují jako jednotící prvek metodik a ukazatelů, s jejichž pomocí mohou chovatelé korigovat chov a majitelé i nový chovatelé počítat s tím, že pořizovaný jedinec bude nabývat znaků deklarovaných pro zvolené plemeno. Mezi tyto znaky patří například fyziologie, chování nebo přípustný zdravotní stav uznaných psích plemen.. Současně se vytváří 2 roviny v jakých je nutné se při chovu orientovat. Organizace působí na mezinárodní a národní úrovni a zde už prvochovateli asi začíná jít hlava kolem. Představte si ale pro jednoduchost celou situaci jako cestovní pasy (ten reprezentuje průkaz původu vašeho pejska nebo fenky). Některé země mají silný pas a mohou prakticky všude. Ve světě kynologie takovou autoritu představuje organizace FCI a její podřazené složky. Oproti tomu existují organizace s daleko více slabšími pasy odkázanými jen na omezený okruh aktivit v rámci svého fungování. Mezi ně spadají třeba organizace UCI a WKU. To, co je pro vás ale nejdůležitější je to, zda si organizace uznávají nebo neuznávají zápisy do plemenné knihy, která je kronikou a společným rodokmenem všech jedinců daného plemene. Pojďme si organizace představit blíže a trochu si rozkrýt organizační strukturu.

Struktura kynologických organizací v ČR a pozice Klubu českého horského psa v ní

Struktura kynologických organizací v ČR a pozice Klubu českého horského psa v ní

FCI – Federation Cynologique Internationale

Největší, nejstarší a z daleka nejpočetněji zastoupená mezinárodní kynologická organizace, která existuje již od roku 1911. Působí na všech trvale osídlených světových kontinentech a to ve velmi početném zastoupení. To k roku 2023 činilo 102 členských států (viz statistiky FCI k 10.5. 2023). Věděli jste, že za rok 2023 v rámci FCI bylo evidováno 1 838 269 jedinců, chovaných v ČR? Některé země jako Velká Británie nebo USA, ale spolupracují s FCI na základě členských dohod. Z toho vyplývá i výrazně složitější organizační členění než u zbylých subjektů. FCI udává základní pravidla chovu psů a schvaluje standardy jednotlivých plemen. Českou republiku zastupuje v rámci FCI Českomoravská kynologická unie (ČMKU), Německo organizace OKV, atd.. Průkazy původu (PP) vystavené ČMKU jsou uznávány u všech členských států FCI a je na nich logo, jehož součástí je znak FCI – zeměkoule. Klub českého horského psa, z.s. je součástí této nejrozšířenější a nejhojněji zastoupené organizace. Drtivá většina chovatelů a převážná část majitelů plemene Český horský pes je součástí tohoto klubu. Reprezentují ho aktuálně stovky členů a desítky chovatelských stanic s chovnými psy a fenami. Tím jim je zpřístupněna prakticky celá škála výstav a možnost krytí mezi krycími psy a fenami z klubu pod záštitou ČMKU. Pokud by se vyskytovali jedinci, kteří vstoupí do jiného klubu pod jinou organizační složkou mimo FCI, nebudou dle aktuálních pravidel připuštěni do chovu a potomkům nebude vystaven průkaz původu pod FCI, potažmo ČMKU.

Toto je poměrně zásadní pro všechny budoucí zájemce o toto plemeno. Dle nám aktuálně dostupných informací chová nebo je organizováno 99 % všech jedinců v rámci FCI/ČMKU. Existuje tu tedy potenciálně mizivá možnost setkat se s jedinci, kteří nejsou chování nebo nezískali průkaz původu ze zdravotních nebo jiných důvodů v rámci klubu ČHP a přesto jejich majitel může tvrdit, že jsou uchovnění a mají průkaz původu. Tito jedinci mohli být uchovněni později za podmínek jiné organizace, neslučitelných se zásadami a podmínkami většinového chovu plemene český horský pes a tím se vyloučili z budoucího chovu. Současně s tím zřejmě získali průkaz původu u některé z níže uvedených organizací. Chovatelská stanice Dědictví Athabasky chová jedince v rámci Klubu českého horského psa, zařazeného pod ČMKU, spadajícího pod FCI. Naše odchovy i jedinci tak mohou navštěvovat drtivou většinu výstav konaných nejen v ČR. Současně jako držitelé průkazů původu, mohou jedinci na základě pozdější bonitace, kde se rozhodne o jejich kvalitách pro chov, být tzv. uchovnění a tím být připuštěni do chovu.
 

Dle aktuálně platných regulí klubu vycházejících ze standardů ČMKU, tak z odchovů pod ČMKU získáte jedince, u kterých je sledován rodokmen i zdraví, kde:

 • je doložitelný původ až k prvnímu jedinci, zakladateli plemene psu Leifovi (kanadský saňový pes) a feně jménem Galka Vajgarské vrchy (čuvač)
 • je sledována plnochrupost s definovaným počtem chybějících zubů
 • jsou sledovány kyčelní klouby (dysplazie kyčelního kloubu)
 • dědičnost fyzických i povahových vad jako jsou:
  • kryptorchidie
  • nežádoucího zbarvení či osrstění
 • … a další prvky definující plemeno

Váš Český horský pes tak bude odpovídat atributům jakými bylo plemeno zakládáno a dle standardu, který definuje jeho vzhled. Tím získáte nejen vstupenku do světa kynologie FCI, ale i jistotu, že ze štěňátek vyroste jedinec c předem očekávatelnými základními rysy plemene.

UCI - United kennel Club Internationale

Je mezinárodní kynologická organizace, původem z Německa, kde vznikla v roce 1976. Jejími členy je přibližně 16 států a patří mezi ně i ČR zastoupená Českomoravskou kynologickou federací (CKF).  UCI vychází ze standardů FCI. Má možnost vystavit průkaz původu (PP) pro své členy a členové v rámci UCI si vzájemně PP uznávají. Aktuálně nám není známo, že by existovali k 10. 5. 2024 nějací jedinci českých horských psů v rámci této organizace. Dle aktuálně platných regulí, by ale nebylo možné spojení jedinců z organizace UCI a ČMKU, jehož potomkům by byl následně udělen průkaz původu (PP).
 

WKU - World Kennel Union 

Nejmladší mezinárodní kynologická organizace, aktuálně sdružuje 24 států. V České republice ji zastupuje Moravia Dog Club (MDC). Stejně jako UCI i ona využívá standardy FCI, ale někdy si je upravuje a zde je časté jablko sváru mezi chovateli z jednotlivých organizací. Důvodem je tříštění standardu u málopočetných plemen, mezi které český horský pes aktuálně patří a často odlišný pohled na jednotlivé kvalitativní atributy plemene. Můžeme mezi ně počítat například genetickou nepříbuznost sourozenců, kdy WKU umožňuje v rámci jednoho vrhu feny, použít více krycích psů a na základě následné tzv. parity štěněte a otce získané na základě DNA testu, stanovit jaký rodič bude zapsán v průkazu původu vystaveném pod WKU. Dalším atributem může být třeba rozdílný pohled na počet zubů potřebných k uchovnění jedince, tvar hlavy,… Jednoduše řečeno, standard stejného plemene se může do značné míry lišit v rámci jednotlivých organizací a tím vzniká nežádoucí variabilita jedinců. Tyto a jiné chovatelské hodnoty, které chovatelé sledují za účelem udržení nebo posílení konkrétních znaků plemene pak vedou k logické nekombinovatelnosti jedinců mezi organizacemi.

Důvod je prostý, nelze zajistit, že se nepřenesou nežádoucí znaky do pečlivě šlechtěných linií. Snadno tak zjistíte, že byť jsou jedinci označování stejným plemenným označením, už po několik málo generacích se mohou některé sdílené fyzické znaky jako je třeba barva, tvar hlavy, apod. vytrácet. Budoucí majitelé tak mohou zjistit, že jim ze získaného štěňátka vyrostou zcela odlišní jedinci, než očekávali. Dle aktuálních informací k 10. 5. 2024 se vyskytují jen 2 jedinci Českého horského psa, kteří jsou vedeni v rámci WKU. Pes a fena. Fena byla vyloučena z chovu Klubu českého horského psa pro výraznou chudozubost. Případní jedinci z takového spojení nebudou připuštěni do chovu s jedinci chovanými pod ČMKU. Mohou sice získat průkazy původu v rámci WKU, ale jejich chovatelská hodnota bude z našeho pohledu jak pod WKU, tak i pod ČMKU nulová s ohledem na skutečnosti, že:

 • Dle WKU by se aktuálně mohlo jednat jedině o přímé spojení mezi rodičem a potomkem nebo potomky samotnými. Neexistuje tedy dostatečná rozmanitost a do hry může silně vstupovat chudozubost matky, stejně jako velmi úzká příbuzenská plemenitba.
 • Dle ČMKU nelze jedince připustit do chovu ČHP a potomci jsou tak pro další chov nevyužitelní.
Kynologické organizace v ČR a ČHP
Kynologické organizace v ČR a výskyt ČHP k 11. 5. 2024

Mezinárodní chovatelské kluby

Tvoří samostatnou kapitolu chovatelství. Fungují v rámci FCI a PP pro štěňata pak vystavují řádné plemenné knihy. Jiné kluby si vystavují PP samy. To ale aktuálně není případ plemene Českého horského psa.

Jak je tedy zřejmé, vše se točí okolo zdraví, slučitelnosti jedinců a dokumentu, kterým je průkaz původu. Ten je tím samým, co pro člověka jeho rodný list. Na základě kódů a informací v něm uvedených lze zjistit:

 • plemeno
 • jméno a název chovatelské stanice
 • datum vrhu
 • typ a barva srsti
 • identifikační označení
 • číslo zápisu
 • údaje o chovateli (jméno, adresa a podpis)
 • rodokmen psa a předků do 4. generace)

Proč je kolem tématu tak rušno?

Většina chovatelů a klubů se snaží o nějaký chovatelský záměr. Sledují a pečlivě šlechtí konkrétní rysy. Ať už zdravotní nebo fyzické. Jelikož v našich podmínkách nemáme prakticky nikdo možnost chovat stovky jedinců a tohoto záměru dosáhnout, sdružujeme se do klubů a organizací. Ty nám pomáhají udržet nějaký společný cíl a metodiku společného záměru. Za tím účelem vznikají různé akce. Nejčastěji výstavy, které nám napomáhají v jeho naplnění. Díky příležitosti sledovat a oceňovat kvality jedinců na výstavách a bonitacích, pak mohou zájemci o chov dle posudků vybírat jedince pro další chov. Vzniká tak poměrně propracovaný systém, který ale začíná a končí na dodržování pravidel všemi členy daných klubů a jakékoliv snížení požadavků nebo odchylka v chovatelské etice, preciznosti nebo administrativním počínání může narušit celkové snažení všech ostatních chovatelů. I proto panuje v určitém směru mnoho emocí v rámci dodržování normativů. Stačí málo a roky práce a obětovaného úsilí všech členů klubu mohou být nedbalostí zničeny.

Pokud si tedy někdo plánuje pořizovat štěňátko a má určité kynologické ambice jako výstavy nebo dokonce chov, musí dobře sledovat pod jakou organizací bude svou činnost vykonávat. FCI přísně definuje, co se smí a co už ne. Zdánlivě přísné opatření a postupy proti odchylkám chrání majitele psů před podvodníky a spekulanty. Důvěra a spolehlivost v PP je základem kvalitního chovu i vztahů mezi chovateli.

Nelze říct, že je některá z organizací vysloveně lepší než ostatní, ale je nutno na věc pohlížet s ohledem na chovatelský komfort. FCI a pro náš region ČMKU, je největší a organizací. S tím tak souvisí třeba počty možných výstav, které jsou nejčastější společenskou událostí ve světě kynologie. Ty jsou co do počtu ve srovnání s ostatními organizacemi, masovou záležitostí a nabízejí široké vyžití pro majitele psů. Oproti tomu jsou akce menších organizací jako UCI nebo WKU pouze příležitostným setkáním, doprovázeným často nulovým konkurenčním zastoupením jedinců daného plemene. Tím se aspoň z našeho pohledu vytrácí i chovatelský záměr.

Pro potenciální zájemce o přechod pod jiné organizace se tak jedná často o jednosměrný lístek a musí k takovému kroku mít velmi jasný důvod. Nejčastěji tím bude zřejmě zdraví, protože štěněti s PP vystaveným v rámci WKU, UCI nebo mezinárodním chovatelským klubem, nebude povolen vstup na oblastní, krajské, klubové, speciální, národních nebo mezinárodních výstav pořádaných ČMKU nebo jejími členy. A takových akcí je v ČR drtivá většina.

Současně hrozí zákaz předvádění na některých výcvikových akcích, např. zkouškách z loveckého nebo pracovního výkonu. Apel tu tak je zejména na budoucí zájemce o štěňátka, kteří se poohlíží po chovatelích, aby si ověřovali, co jim kdo slibuje. Snadno se může stát, že z nepozornosti získají pejska nebo fenku, kteří sice budou papírový, ale hodnota takového průkazu původu bude mizivá a navíc je vyloučí z většinového kynologického světa.

Přenositelnost titulů

Nezapomeňme na obecný problém u plemen, kterým je nepřenositelnost titulů. Ostatní organizace většinou nemají problém s přihlášením jedinců z FCI. Ti tak mohou na výstavu UCI nebo WKU, kde mohou získat dokonce i tituly v rámci malé nebo nulové konkurence. Pokud se jedná o PP vystavený plemennou knihou ČMKU a jedince, který má být hlášen na výstavy ČMKU a v rámci ČMKU na základě bonitace zařazen do chovu, je ocenění z UCI nebo WKU výstavy neplatné. Zapsaný záznam v PP bude úředně zrušen a zneplatněn.

Pokud se tedy rozhodujete pro nového pejska nebo fenku, dobře ověřujte informace, pod hlavičkou jaké organizace se váš nový člen rodiny narodí. I vizuálně sebelepší jedinec stále nese genetickou informaci a s tím i zátěž svých předků a může zchladit vaše budoucí plány v oblasti kynologie.

Použité zdroje:

 • Web Klubu českého horského psa (ČHP), https://ceskyhorskypes.cz/ 10. 4. 2024
 • Web World Kennel Union (WKU), http://worldkennel.org/members.html, 22. 4. 2024
 • Web United Kennel Clubs International (UCI), https://www.u-c-i.de/, 28. 4. 2024
 • Web Českomoravské kynologické unie (ČMKU), https://www.cmku.cz/cz/detail-clanku/upozorneni-pro-zajemce-o-stenata-387, 9. 5. 2024
 • Web Wikipedia, United Kennel Clubs International https://cs.wikipedia.org/wiki/United_Kennel_Clubs_International, 9. 5. 2024
 • Web Wikipedia, Mezinárodní kynologická federace https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_kynologick%C3%A1_federace, 10. 5. 2024

 

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti